nowe technologie

Sprzedaż przedsiębiorstwa, czy to możliwe?

Sprzedaż firmy jest jak najbardziej możliwa. Operacja ta jednak wymaga odpowiedniej formy i przygotowania. W zależności od tego czy zbywamy całą firmę, czy tylko jej część proces ten będzie się różnić. Ponadto wiele zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa, zupełnie inne przepisy stosuje się do spółek handlowych, inne do zbycia działalności gospodarczej, która nie jest spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

Doradztwo transakcyjne

Planując zbycie przedsiębiorstwa warto zasięgnąć porady prawnopodatkowej. Wizyta u doradcy rozwieje wątpliwości. Zacznijmy jednak od tego co chcemy sprzedać, czyli czym jest przedsiębiorstwo. Zostało ono zdefiniowane w kodeksie cywilnym według którego stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do celu prowadzenia działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa wchodzi między innymi jego nazwa, marka, nieruchomości i ruchomości, jak też prawa do nich, także prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy, służebności.

Do przedsiębiorstwa zaliczane są wierzytelności, koncesje, licencje, patenty, prawa autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa itd. a także księgi i dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa. Tym samym zarówno jako całość, jak i część może być przedmiotem obrotu. Przenieść własność przedsiębiorstwa można w drodze umowy, która określa jakie składniki zostają sprzedane. Mówić o sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości niezbędne jest przeniesienie prawa własności na nowego właściciela składników, które są niezbędne do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Umowa nie określa składników przedsiębiorstwa, ale może zawierać wyłączenia ze sprzedaży wybranych składników. Koniecznym warunkiem skuteczności sprzedaży jest jeden nabywca. O ile umów może być wiele np. umowa sprzedaży aktywów i umowa sprzedaży pasywów, to istotne jest aby nabywca był ten sam podmiot, osoba.

Sprzedaż spółki

Popularną umową sprzedaży przedsiębiorstw jest umowa sprzedaży spółki, a ściślej umowa sprzedaży udziałów spółki wzór. Należy pamiętać iż formą umowy sprzedaży spółki, przedsiębiorstwa jest form pisemna z poświadczonymi notarialnie podpisami. To ważna informacja, gdyż wiele osób sądzi i do zbycia przedsiębiorstwa jest konieczny akt notarialny, tymczasem wystarczy poświadczyć notarialnie podpis u notariusza, co przede wszystkim jest czynnością zdecydowanie tańszą.

Wyjątkiem jest sprzedaż przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi nieruchomość. Ten składnik determinuje formę prawną sprzedaży i wymaga formy aktu notarialnego. Co więcej aby sprzedaż udziałów spółki, które określają stan właścicielski przedsiębiorstwa, wymaga się zgody wszystkich wspólników spółki, jak też dopełnienia warunków jakie zostały zapisane w umowie spółki. Łatwo zauważyć, że stawianych warunków sprzedającemu jest wiele i nie trudno jest się w tym pogubić.

By wszystko poszło sprawnie, szybko i zakończyło się sukcesem przyda się wsparcie merytoryczne doradcy podatkowego, czy radcy prawnego. Poza kwestią nabycia i zbycia warto zapoznać się także z przepisami co do opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa, a także odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *