W lutym rozpoczęto konsultacje publiczne w sprawie projektu e-Faktury, które prowadzone
są przez Ministerstwo Finansów. Co to oznacza w praktyce? Nowelizacja ustawy zakłada
wystawianie faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Dokumenty księgowe mają mieć
jednolitą formę, mają być zrozumiałe i czytelne dla wszystkich użytkowników systemu. Od 1
października 2021 korzystanie z tej formy będzie dobrowolne, aż do 2023 roku kiedy stanie się
obligatoryjne. Podobne rozwiązanie zastosował rząd włoski, u nich okres przejściowy trwał dwa
lata, a od początku 2019 roku e-faktury są obowiązkowe.
Polski rząd, aby zachęcić przedsiębiorców proponuje dla korzystających z e-faktur szybszy
o 1/3 termin zwrotu VATu, w praktyce to o około 20dni szybszy zwrot. Poza tym Ministerstwo
Finansów zaznacza, że ułatwi to rozliczanie obrotu między przedsiębiorcami oraz ograniczy
podejmowanie prób wyłudzenia podatku i przysłuży się uczciwym przedsiębiorcom. Są też inne
plusy: wystawiając e-faktury za pomocą KSeF nie musimy martwić się czy dotarły do naszego
kontrahenta, e-faktury nie zostaną zniszczone lub zagubione, więc nie trzeba będzie wystawiać do
nich duplikatów. Co więcej, faktura będzie dostępna dla kontrahenta niezwłocznie po jej
wystawieniu.
Inne ważne korzyści to przede wszystkim ochrona środowiska, 200 000 kartek A4 to 1 ar
lasu, czyli około 17 drzew! W Polsce zużywamy 143kg papieru rocznie/osobę! Ograniczając ilość
dokumentów papierowych oszczędzamy również czas i miejsce związane z prowadzeniem
archiwum. Reasumując, wprowadzenie e-faktur przez przedsiębiorstwo pozytywnie wpływa na jego
wizerunek, ale też na jego wydajność.
Konsultacje publiczne potrwają do 23 lutego 2021roku i do tego dnia można przesłać swoje
opinie lub uwagi dotyczące nowelizacji ustawy do Ministerstwa Finansów