Transport do Wielkiej Brytanii: Kraje UE vs. Brexit

Wielka Brytania jest w nowej rzeczywistości – w szczególności przedsiębiorcy związani z rynkami Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stała się krajem tzw. trzecim, oznacza to, że aby przewozić towar pomiędzy Wielką Brytanią a Unią musimy przejść całą procedurę celną. Co oznacza to dla polskich przedsiębiorców w relacjach handlowych z wyspami brytyjskimi?

Głównym wyzwaniem jest zwiększenie kosztów. Od stycznia firmy muszą wkalkulować dodatkowy koszt odpraw celnych oraz ich obsługi. Diametralnie wzrósł koszt samego transportu. W związku z komplikacjami po stronie brytyjskich odbiorców stawki za fracht poszybowały w górę. Dodatkowo kilku największych operatorów na początku stycznia wstrzymało wysyłanie ciężarówek na Wyspy w celu uporządkowania łańcucha dostaw i przywrócenia ładu w związku z przestojami w portach. Obecnie stawki zaczynają się normować jednak wciąż są one na wyższym poziomie w porównaniu do zeszłego roku.

Podmioty wysyłające towary do Wielkiej Brytanii muszą uzyskać numer EORI. Skutkuje to dodaniem firmy do systemu identyfikacji podmiotów europejskich prowadzących wymianę międzynarodową z krajami spoza obszaru Unii. Kolejny krok to odprawa eksportowa w kraju pochodzenia towaru, którą najczęściej pomogą wykonać firmy spedycyjne. Raccoon Logistics całościowo obsługuje odprawy, jak również świadczy usługi wsparcia merytorycznego w relacjach z krajami trzecimi.

Ostatni krok to wskazanie agencji celnej na terenie Wielkiej Brytanii przez odbiorcę towaru. Dokonuje się tam odprawy importowej, w efekcie której „zamykane” są dokumenty celne. Jak możemy przeczytać wyżej sprawa wydaje się prosta i faktycznie taka jest, jeśli po swojej stronie mamy odpowiednio wykwalifikowane osoby, które dopełnią wszystkich formalności i będą na bieżąco czuwać nad przebiegiem procesu.